mardi 5 février 2019

Conférences "Urbanisme transitoire et (ré-)activation de la vie locale"
Lezingen ‘Transitiestedenbouw en (her)activering van het lokale leven’

[Nederlandse versie hieronder]

Le collectif Baya, récemment installé à Forest, vous propose des conférences autour de la thématique générale "Urbanisme transitoire et (ré-)activation de la vie locale" dans leur nouvel atelier les mercredis 13, 20 et 27 février !

Au programme :

 ?
Atelier du Collectif Baya
Rue Caporal Trésignies, 35
1190 Forest

Prix ?
Sur le principe du « prix conscient » : Le prix de ce que coûte la conférence (comprenant un éventuel défraiement des intervenants, location de matériel et/ou d’espace, temps d’organisation, ...) sera affiché/annoncé au public. Sur base de cette information, tout le monde est libre de payer ce qui semble être un prix cohérent. Cela peut être plus, cela peut être moins, chacun est libre de donner en bonne conscience.

___________________________________

Het collectief Baya, dat zich onlangs in Vorst heeft gevestigd, biedt u op woensdag 13, 20 en 27 februari in hun nieuwe atelier lezingen aan rond het algemene thema ‘Transitiestedenbouw en (her)activering van het lokale leven’!

Op het programma:

Waar?
Atelier van het Collectief Baya
Korporaal Trésigniesstraat 35
1190 Vorst

Prijs?
Over het principe van de ‘bewuste prijs’: De kostprijs van de lezing (met inbegrip van de eventuele vergoeding voor de sprekers, de huurprijs van het materiaal en/of de ruimte, de organisatietijd, ...) zal aan het publiek worden meegedeeld. Op basis van deze informatie staat het iedereen vrij de prijs te betalen die hem/haar gepast lijkt. Dat mag veel zijn, dat mag weinig zijn; iedereen wikt en beschikt naar eer en geweten.

Meer info op hun Facebookevenement: https://www.facebook.com/events/802307373440238/?event_time_id=802307380106904