jeudi 23 avril 2015

09.05.2015 : Assemblée Générale festive ouverte à tous
09.05.2015 : Feestelijke Algemene Vergadering open voor iedereen


Appel à projet : "Création d'un journal de quartier" - Clôture le 18 mai 2015
Projectoproep : "Oprichting van een wijkkrant" - Afsluiting op de 18 mei 2015


Vous êtes intéressé de porter ce projet de journal de quartier ?
Téléchargez ici le dossier de candidature et la convention de cet appel à projet.
Ces 2 documents sont à renvoyer dûment complétés et signés au plus tard le lundi 18 mai 2015 soit par courrier soit par e-mail à l’attention de Madame Betty Belorgeot (coordonnées reprises dans les dossiers) !

Heeft u interesse om dit wijkkrantproject te dragen?
Download hier het kandidaatstellingsdossier en de overeenkomst van deze projectoproep.
Deze twee documenten moeten ten laatste op 18 mei 2015 volledig ingevuld en ondertekend teruggezonden worden en dit ofwel per post, ofwel per e-mail t.a.v. Mevrouw Betty Belorgeot (voor gegevens zie dossiers)!


mardi 14 avril 2015

Appel à participer : Atelier artistique gratuit du 11 au 15 mai de 16h à 20h !
Oproep om deel te nemen : Gratis kunstworkshops van 11 tot 15 mei van 16u00 tot 20u00!

[Nederlandse versie hieronder] 

RECOmmerce #1 vous invite à participer à un projet artistique innovant et gratuit du 11 au 15 mai de 16h00 à 20h00 (mercredi 13 à partir de 14h00).

Un projet développé dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye grâce au soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commune de Forest.

Intéressé ? envoyez un mail avec votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et votre date de naissance à cqdabbaye.dwcabdij@gmail.com ou appelez au 0499/54.47.36

Ouvert à tous (à partir de 12 ans) – Adultes comme ados

Téléchargez le flyer
_____________________________

RECOmmerce #1 nodigt u uit om deel te nemen aan een gratis en origineel kunstproject van 11 tot 15 mei van 16u00 tot 20u00 (woensdag 13/5 vanaf 14u00).

Een project ontwikkeld in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Vorst.

Geïnteresseerd? Stuur dan een email naar cqdabbaye.dwcabdij@gmail.com met de volgende gegevens: naam, voornaam, telefoonnummer en gebortedatum of bel 0499/54.47.36

Open voor iedereen (vanaf 12 jaar oud) - Volwassenen en adolescenten

Download de flyer

21 et 25.04.2015 : Printemps du Développement Durable à Forest
21 en 25.04.2015 : Lente van duurzame ontwikkeling in Vorst

[Nederlandse versie hieronder]

Du 21 au 25 avril, le Printemps du Développement Durable proposera aux Forestois un ensemble d'activités concrètes (conférences, ateliers, découvertes, animations) accessibles à toutes et tous.

Moments de partage, actions de solidarités, cette 7ème édition sera fort différente des précédentes : elle s’articulera sur deux rencontres portant sur le thème de l’alimentation durable :

Le mardi 21 avril à 20h à l’Abbaye de Forest, conférence sur le thème de l’agriculture en ville.

Le samedi 25 avril de 13h à 17h30 à l’Abbaye de Forest : une après-midi pleine d’activités pour petits et grands sur le thème de l’alimentation durable. Au programme : de nombreux stands d’information sur l’agriculture urbaine, les différentes manières de consommer durable, la découverte des plantes sauvages…

_____________________________________

Van 21 tot en met 25 april zal de Lente van de Duurzame Ontwikkeling aan de Vorstenaren een aantal concrete activiteiten aanbieden (conferenties, workshops, wandelingen, ontdekkingen, animaties) toegankelijk voor iedereen.

Gedeelde ogenblikken, solidariteitsacties, deze zevende editie zal zeer verschillend zijn van de vorige: inderdaad, dit jaar hebben we voor twee grote momenten rond het duurzaam eten gekozen:

Dinsdag 21 april om 20u in de Abdij van Vorst, conferentie over stadslandbouw.

Zaterdag 25 april van 13u tot 17u30 in de Abdij van Vorst : een namiddag vol activiteiten voor groot en klein rond het thema van de duurzame voeding. Infokraampjes over stadslandbouw, hoe anders eten, duurzamer verbruiken, wilde plantjes ontdekken, enz.

Wij heten U allemaal hartelijk welkom! Aarzel niet om deze twee evenementen te delen en teliken !