jeudi 18 janvier 2018

Future clôture artistique pour le terrain Neerstalle/Teinturerie
Toekomstig artistiek hek voor het Neerstalle-/Ververijterrein

[Nederlandse versie hieronder] 

Sarendip ! Qui? Un collectif d'artistes de Forest. Il est heureux! Pourquoi? Il a remporté  un appel à projet dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye pour la réalisation d'une "clôture artistique". Une quoi? Une grande sculpture murale située chaussée de Neerstalle, 110-114.

Un projet participatif ! Prenez part aux ateliers! C’est gratuit !

Contactez-les par email à l’adresse suivante: sarendip@gmail.com ou au 0485 95 66 78. Et suivez-les sur Facebook : Sarendip Bxl. 

Plus d'infos : téléchargez le flyer
______________________

Sarendip! Wie? Een kunstenaarscollectief uit Vorst. Dat blij is! Waarom? In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij heeft het een projectoproep in de wacht gesleept voor de totstandbrenging van een “artistiek hek”. Een watte? Een grote muursculptuur aan Neerstalsesteenweg nr. 110-114.

Een participatief project! Neem deel aan de workshops! 't Is gratis!

Contacteer ze per e-mail op het volgende adres: sarendip@gmail.com of via 0485 95 66 78. En volg ze op Facebook: Sarendip Bxl.

Meer info: download de flyer

lundi 1 janvier 2018

Quinzième numéro du journal de quartier : un projet par et pour les habitants !
Vijftiende editie van de wijkkrant: een project door en voor de inwoners!

[Nederlandse versie hieronder] 

Découvrez le Journal de quartier « Vivre autour de l’Abbaye » #15 réalisé par 3 habitants du quartier. Il reprend notamment les activités prévues dans le quartier pour la période janvier-février 2018. 

Des versions papier sont disponibles dans les commerces du quartier.
Téléchargez ici la version électronique.

Si vous avez des idées pour le numéro 16 (mars-avril 2018) ou que vous souhaitez publier un article en lien avec le quartier : jocelyneburnottebxl@gmail.com

Bonne lecture!

NB: Retrouvez tous les numéros de ce journal de quartier dans l’onglet « Download » !
___________________________

Ontdek de vijftiende editie van de Wijkkrant ‘Leven rondom de Abdij’, opgesteld door 3 bewoners van de wijk, met een overzicht van de geplande activiteiten in de wijk voor januari-februari 2018. 

Papieren versies zijn verkrijgbaar in de handelszaken in de wijk.
Download hier de elektronische versie.

Indien u ideeën heeft voor het zestiende nummer (maart-april 2018) of een artikel in verband met de wijk wilt publiceren: jocelyneburnottebxl@gmail.com

Veel leesplezier! 

NB: Vind alle edities van deze wijkkrant in het tablad ‘Download’!