jeudi 20 octobre 2016

25.10.2016 > 13.11.2016 : Exposition à l’Abbaye de Forest
25.10.2016 > 13.11.2016 : Tentoonstelling in de Abdij van Vorst

[Nederlandse versie hieronder] 

La Commune de Forest (dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye), l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique (Musée des sciences naturelles) et les Etats Généraux de l'Eau à Bruxelles ont le plaisir de vous inviter à l'exposition

"De Cheminements de l'eau et de la biodiversité vers des créations urbaines et durables"
Du 25 octobre au 13 novembre à l’Abbaye de Forest
Inauguration : 25/10 de 19h30 à 21h00

Ce projet présente le travail de collectifs agissant sur six situations bruxelloises. Trois de ces situations sont forestoises : les Sources du Calvaire (Comités de quartier Van TroDel et Bervoets), la Coulée Verte et Bleue (Neptune Quartier durable), de Brel à Bempt (Comité NFK).

Puissent ces exemples de participation d'habitants à la production de la ville nous inspirer pour améliorer notre environnement urbain. 

Cette exposition peut être vue comme une réflexion préalable au Forum du 20 novembre "Rê(no)ve ton quartier" qui sera organisée par le Contrat de quartier durable Abbaye et qui traitera des questions de Mobilité / Eau / Espace public.
___________________________________

De Gemeente Vorst (in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Museum voor Natuurwetenschappen) en de Staten Generaal van het Water in Brussel hebben het genoegen u te mogen uitnodigen op de tentoonstelling 

"Water- en biodiversiteitswegen richting stedelijke en duurzame ontwikkelingen"
Van 25 oktober t.e.m. 13 november in de Abdij van Vorst
Inhuldiging : 25/10 van 19u30 tot 21u00

Dit project is de weerslag van het werk van collectieven rond zes Brusselse situaties. Drie van deze situaties komen uit Vorst: de Bronnen van de Calvaire (Wijkcomités VanTroDel en Bervoets), de Groene en Blauwe Stroom (Duurzame Wijk Neptunus), van Brel tot Bempt (Comité NFK).

Hopelijk zullen deze voorbeelden van bewonersparticipatie bij de stadsproductie ons inspireren om onze stedelijke omgeving te verbeteren. 

Deze tentoonstelling kan worden beschouwd als een voorafgaande denkoefening voor het Forum van 20 november, 'Droom & renoveer je wijk', dat zal worden georganiseerd door het Duurzaam Wijkcontract Abdij en dat de vraagstukken rond Mobiliteit/Water/Openbare Ruimte zal behandelen.