lundi 23 février 2015

Le Contrat de Quartier Durable Abbaye sur facebook!
Het Duurzaam Wijkcontract Abdij op facebook!

[Nederlandse versie hieronder]

Afin de proposer des informations les plus complètes possibles sur le Contrat de Quartier Durable Abbaye (CQDAb), deux plateformes principales d'information sont mises en place.

D’une part, ce blog : vous y découvrirez l'ensemble des projets prévus, leur état d’avancement, des actualités régulières, une série de supports de communication téléchargeables, etc.

D’autre part, une page Facebook axée essentiellement sur les projets socio-économiques, les actions de terrain et les événements du CQDAb. D’autres initiatives de quartier y seront également relayées. Découvrez cette page Facebook dès maintenant !
_______________________

Om u zo volledig mogelijke inlichtingen te verstrekken over het Duurzaam Wijkcontract Abdij (DWCAb) worden twee voornaamste informatieplatforms gecreëerd.

Ten eerste, deze blog : u kan er kennis maken met alle voorziene projecten, hun vordering, regelmatige nieuwtjes, downloadbare documentatie, enz.

Ten tweede, een Facebookpagina, vooral gericht op de socio-economische projecten, de acties op het terrein en de evenementen van het DWCAb. Andere wijkinitiatieven zullen er ook verspreidt worden. Ontdek nu al deze Facebookpagina!