lundi 20 juin 2016

Murs sauvages sur la voie de la biodiversité
Wilde muren op de weg van de biodiversiteit

[Nederlandse versie hieronder]

Venez participer au projet "les murs sauvages sur la voie de la biodiversité" développé dans le cadre des "Initiatives d'habitants 2016" du CQD Abbaye et adoptez une palette !

Mené par l’asbl Aromatisez-vous, ce projet consiste en la fabrication collective de palettes végétalisées que vous pouvez ensuite adopter.

Deuxième atelier « ADOPTE UNE PALETTE & FLEURIS TON QUARTIER » ce dimanche 26 juin à l’Antenne du Contrat de Quartier Durable Abbaye – 7 place Saint-Denis !

De quoi s'agit-il?
On vous apprend à construire des palettes végétalisées et à y planter les végétaux adéquats pour éviter qu'ils ne meurent de soif, mais aussi pour en faire de véritable garde-manger pour les pollinisateurs! Les murs sauvages seront ensuite placés dans le quartier Abbaye de Forest.

Comment ça se passe?
Vous devez nous prévenir afin que l'on vous réserve une palette. Ensuite, rendez-vous à l'Abbaye de Forest (l’Atelier - un des locaux qui donne sur le parc).
On travaillera avec les amis de Kastar Asbl qui nous prêteront leurs outils.
Une fois la palette décorée selon votre goût, remplie de terre et embellie de ses fleurs, il n'y aura plus qu'à l'installer et à s'en occuper!

________________________________

Neem deel aan het project 'Wilde muren op de weg van de biodiversiteit', ontwikkeld in het kader van de 'Bewonersinitiatieven 2016, en adopteer een palet!

In dit project, dat geleid wordt door de vzw Aromatisez-vous, wordt er collectief een groenpalet gemaakt, dat u daarna kan adopteren.

De tweede workshop 'ADOPTEER EEN PALET & BRENG JE WIJK TOT BLOEI' vindt plaats op zondag 26 juni in de Antenne van het Wijkcontract Abdij - Sint-Denijsplein 7!

Waarover gaat het?
U leert er groenpaletten maken en komt er te weten welke planten geschikt zijn, om te vermijden dat ze van dorst zouden omkomen maar ook om er een echte provisiekast voor bijen en andere bestuivende insecten van te maken! Vervolgens worden de wilde muren in de Vorstse Abdijwijk geplaatst.

Hoe zal dit gaan in de praktijk?
Breng ons op de hoogte van uw komst, zodat we een palet voor u kunnen opzijzetten. Vervolgens gaat u naar de Abdij van Vorst (het Atelier - een van de lokalen die uitgeven op het park).
We zullen samenwerken met onze vrienden van Kastar vzw die hun gereedschap aan ons zullen uitlenen.
Zodra het palet naar uw smaak werd gedecoreerd, met aarde werd gevuld en met bloemen werd verfraaid, hoeft u het alleen nog maar te plaatsen en te verzorgen!


Aucun commentaire:

Publier un commentaire