mardi 28 juin 2016

Dimanche 03.07.2016 : Balade verte et bleue - Deuxième promenade de repérage
Zondag 03.07.2016: Groene en blauwe wandeling - Tweede ontdekkingstocht

[Nederlandse versie hieronder] 

Visite familiale à la recherche des lieux significatifs et symboliques du quartier organisée par les EGEB et le Comité de quartier Stop Inondations dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye.

Durant la visite, les habitants seront invités à raconter des histoires liées aux thèmes de la Balade Verte et Bleue
.

Dimanche 3 juillet à 14h
Rendez-vous devant la fontaine de la place Saint-Denis à Forest
trams 82 et 97, bus 50, 54

La Balade Verte et bleue de l'Abbaye sera un parcours balisé par une signalétique explicative et éducative sur les thèmes de l'eau, de la biodiversité, du patrimoine, du paysage, etc.

En cliquant ici, vous trouverez plus d'infos sur le "pourquoi" et le "comment" de ce projet.
___________________________________

Familiale wandeling op zoek naar betekenisvolle en symbolische plekken in de wijk, georganiseerd door de SGWB en het Wijkcomité Stop Inondations in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij.

Tijdens de wandeling zullen de buurtbewoners uitgenodigd worden verhalen te vertellen rond het thema van de Groene en Blauwe Wandeling.

Zondag 3 juli om 14u
Afspraak aan de fontein op het Sint-Denijsplein te Vorst
Tram 82 en 97, bus 50 en 54

De Groene en Blauwe Wandeling wordt een bewegwijzerd parcours met tekst en uitleg over water, biodiversiteit, erfgoed, landschap, enz.

Door hier te klikken, vindt u meer informatie over het 'hoe' en 'waarom' van dit project. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire