mardi 31 mai 2016

Logement : Droit de gestion publique
Huisvesting: Openbaar beheersrecht

[Nederlandse versie hieronder] 

La Commune est confrontée au manque de logements accessibles à Forest.

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye, nous cherchons à rencontrer les propriétaires de logements inoccupés ou insalubres afin de leur exposer les différentes voies de collaboration pour remettre leur logement en location.

Nous pouvons vous aider et vous faire bénéficier de nombreux avantages !
Contactez : Sylvie Somville - ssomville@forest.brussels ou 0499/ 58.83.96
Téléchargez le flyer
________________________________

De Gemeente wordt geconfronteerd met het gebrek aan toegankelijke woningen in Vorst.

In het kader van het Duurzame Wijkcontract Abdij trachten wij eigenaars van onbewoonde of ongezonde woningen te ontmoeten om hen de verschillende vormen van samenwerking uit te leggen teneinde hun woning opnieuw te verhuren.

Wij kunnen u helpen en u laten genieten van heel wat voordelen!
Neem contact op met: Sylvie Somvill - ssomville@vorst.brussels of 0499/ 58.83.96
Download de flyer

Aucun commentaire:

Publier un commentaire