lundi 2 mai 2016

Cinquième numéro du journal de quartier : un projet par et pour les habitants !
Vijfde editie van de wijkkrant: een project door en voor de inwoners!

[Nederlandse versie hieronder] 

Découvrez le Journal de quartier « Vivre autour de l’Abbaye » #5 réalisé par Jocelyne Burnotte, Guido De Bie et Ilaria Simonetta avec le soutien graphique de Geoffroy Lheureux, reprenant les activités prévues dans le quartier pour la période mai-juin 2016. 

Des versions papier sont disponibles dans les commerces du quartier.
Téléchargez la version électronique.

A l’occasion de ce 5ième numéro, découvrez un nouveau graphisme mais aussi de belles affiches dans le quartier pour mieux faire connaître ce petit journal… Les bonnes nouvelles de votre quartier, c’est dans ce journal !

Si vous avez des idées pour le numéro 6 (juillet-août) ou que vous souhaitez publier un article en lien avec le quartier : jocelyneburnottebxl@gmail.com

Bonne lecture!
___________________________

Ontdek de vijfde editie van de Wijkkrant ‘Leven rondom de Abdij’, opgesteld door Jocelyne Burnotte, Guido De Bie en Ilaria Simonetta met een grafiesche ondersteuning van Geoffroy Lheureux , met een overzicht van de geplande activiteiten in de wijk voor mei en juni. 

Papieren versies zijn verkrijgbaar in de handelszaken in de wijk.
Download de elektronische versie.

Ter gelegenheid van dit 5e nummer kunt u hier niet alleen een nieuwe vormgeving ontdekken, maar ook mooie affiches in de wijk om dit krantje in bredere kring bekend te maken... Het goede nieuws uit de buurt vind je in deze krant!

Indien u ideeën heeft voor het zesde nummer (juli-augustus) of een artikel in verband met de wijk wilt publiceren: jocelyneburnottebxl@gmail.com

Veel leesplezier!

Aucun commentaire:

Publier un commentaire