jeudi 19 mai 2016

Dimanche 29.05.2016: Balade verte et bleue
Zondag 29.05.2016: Groene en blauwe wandeling

[Nederlandse versie hieronder] 

L’équipe des Etats Généraux de l’Eau à Bruxelles (EGEB) vous invite à la première promenade exploratoire de la Balade verte et Bleue des "Chemins solidaires de l'eau", dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye.

Cette promenade exploratoire aura lieu le dimanche 29 mai à partir de 14 heures.
Rendez-vous  auprès de la fontaine place Saint Denis !

Ce projet fait donc ses premiers pas. Les accompagneriez-vous ce dimanche pour cette rencontre qu’ils souhaitent familiale ?

L'objectif est de produire à terme un parcours ponctué d'objets/panneaux placés dans l'espace public qui raconteront l'histoire que ce bout de ville entretient avec l'eau, la biodiversité, le patrimoine, etc. Chacun est convié à raconter un petit bout de cette histoire.

Téléchargez ici le flyer
____________________________________________

Het team van de Staten Generaal van het Water in Brussel (SGWB) heeft het genoegen u te mogen uitnodigen op de Groene en Blauwe Wandeling van de 'Solidaire waterwegen' in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij.

Deze wandeling met uitleg zal plaatsvinden op zondag 29 mei vanaf 14 uur.
Afspraak aan de fontein op het Sint-Denijsplein!

Dit zijn de eerste stapjes van dit project. Vergezelt u ze deze zondag op deze ontmoeting, die als gemoedelijk wordt opgevat?

De doelstelling bestaat er op langere termijn in een parcours uit te stippelen met voorwerpen/borden in de openbare ruimte die de geschiedenis van de verhouding dit stukje stad tot het water, biodiversiteit, erfgoed, ... uitleggen. Iedereen wordt uitgenodigd een stukje van dit verhaal te vertellen.

Download hier de flyer

Aucun commentaire:

Publier un commentaire