jeudi 1 juin 2017

Vendredi 9 juin à 16h : Présentation d'un recueil de textes
Vrijdag 9 juni om 16u : Presentatie van een tekstenbundel

Un projet développé par Script Alinea en partenariat avec la bibliothèque communale francophone (Biblif) dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye.

Een project ontwikkeld door Script Alinea in medewerking met de franstalige gemeentebibliotheek (Biblif) in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij.


Aucun commentaire:

Publier un commentaire