jeudi 8 juin 2017

Changement de date : Forum participatif et fête « Cultive-toi à ABY »
Datumwijziging: Participatief forum en feest 'Ontwikkel je in ABY'

[Nederlandse versie hieronder]

Il y a quelque temps, nous avions annoncé la tenue d’un événement le 24 juin prochain mêlant un forum participatif et une fête dédiée à la culture afin de préfigurer le futur pôle culturel ABY. Nous vous informons que nous devons malheureusement postposer ces initiatives.

En effet, les résultats de l’étude de mobilité ont permis à la Commune d’avancer dans la collaboration avec la STIB et Bruxelles Mobilité autour d’un projet commun pour les espaces publics du cœur de Forest.

Ceci nous a amené à revoir notre intervention dans le cadre du Tracé de l’eau (espaces publics depuis la gare de Forest Est jusqu’à la rue de l’Eau), notamment en postposant les interventions pour la place Saint-Denis et en réadaptant les aménagements de la rue Vanpé et de la rue du Dries.

Dès lors le projet a pris du retard et nous serons heureux de vous présenter les dernières évolutions lors du prochain forum participatif.

Veuillez donc noter que :
  • Le forum participatif sera organisé à la mi-septembre (plus d’infos suivront) ;
  • La fête « Cultive-toi à ABY » aura lieu le samedi 30 septembre de 16h à 20h dans les Jardins de l’Abbaye.
Veuillez nous excuser pour les éventuels désagréments causés.

N’hésitez pas à relayer cette information autour de vous.
Au plaisir de vous y voir nombreux !

L’équipe du CQDAbbaye
____________________________

Enige tijd geleden hebben we een evenement aangekondigd op 24 juni a.s., met een participatief forum en een feest gewijd aan cultuur, om een voorproefje te geven van de toekomstige culturele pool ABY. Bij dezen delen we u mee dat we deze initiatieven helaas moeten uitstellen.

Dankzij de resultaten van de mobiliteitsstudie heeft de Gemeente immers vorderingen kunnen maken in de samenwerking met de MIVB en Brussel Mobiliteit rond een gemeenschappelijk project voor openbare ruimten in het hart van Vorst.

Daardoor hebben we onze interventie in het kader van het Watertraject (openbare ruimten vanaf het station Vorst-Oost tot aan de Waterstraat) herzien, o.m. door de interventies aan het Sint-Denijsplein uit te stellen en de inrichtingswerken in de Vanpéstraat en de Driesstraat aan te passen.

Bijgevolg heeft het project vertraging opgelopen en we zouden u graag de recentste ontwikkelingen voorstellen op het volgende participatieve forum.

Gelieve dus te noteren dat:
  • het participatieve forum medio september zal worden gehouden (meer info volgt);
  • het feest 'Ontwikkel je in ABY' op zaterdag 30 september van 16u tot 20u zal plaatsvinden in de Tuinen van de Abdij.
Gelieve ons te verontschuldigen voor het eventuele ongemak.

Aarzel niet om deze informatie door te geven aan anderen.
Wij hopen op uw talrijke opkomst!

Het team van het DWCAbdij

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire