jeudi 27 juillet 2017

Tracé de l’eau : Etude hydrologique
Watertraject: Hydrologische studie

[Nederlandse versie hieronder]

L’étude hydrologique réalisée par l’association momentanée Taktyk / Infra Services dans le cadre du projet « Tracé de l’eau » du CQDAbbaye est désormais terminée et consultable sur ce blog.

Cette étude a permis d’établir un diagnostic du quartier autour de la question de l’eau mais aussi d’apporter une série de recommandations en vue des futurs aménagements d’espaces publics

Les aménagements prévus dans le cadre du Tracé de l’eau se basent bien sûr sur les résultats de cette étude. Pour rappel, ce projet conçu par l’association momentanée Taktyk / Infra Services vise le réaménagement des abords de la gare de Forest-Est, des aménagements ponctuels dans la rue Vanpé et la rue du Dries ainsi que le réaménagement du square de l’Eau.

Ils seront présentés lors du prochain forum ouvert à tous prévu à l’automne avant d’être soumis à l’enquête public puis d’être mis en œuvre en 2019.

Consultez l’étude hydrologique
_____________________

De hydrologische studie die de tijdelijke vereniging Taktyk/INFRA Services in het kader van het project ‘Watertraject’ heeft opgesteld, werd afgerond en is voortaan beschikbaar op deze blog.

Deze studie heeft het mogelijk gemaakt een wijkdiagnose rond het watervraagstuk op te stellen, maar ook om een reeks aanbevelingen te formuleren met het oog op de toekomstige inrichting van openbare ruimten.

De inrichtingswerken die in het kader van het Watertraject voorzien worden, zijn uiteraard gebaseerd op de resultaten van deze studie. Ter herinnering: dit project, dat uitgedacht werd door de tijdelijke vereniging Taktyk/INFRA Services, beoogt de herinrichting van de omgeving van het station Vorst-Oost, gerichte inrichtingswerken in de Vanpéstraat en de Driesstraat en de herinrichting van de Watersquare.

Dit alles zal worden voorgesteld tijdens het volgende forum, dat in de herfst zal doorgaan, alvorens te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek en daarna, in 2019, te worden uitgevoerd.

Raadpleeg de hydrologische studie

Aucun commentaire:

Publier un commentaire