jeudi 6 juillet 2017

Le projet de crèche sur le site Neerstalle/Teinturerie avance!
Het project voor een kinderdagverblijf op de Neerstalle-/Ververijsite maakt vorderingen!

[Nederlandse versie hieronder]

Après l'acquisition du terrain par la Commune en mai 2016 et une procédure de marché public de près d'un an, nous sommes heureux de vous annoncer que le bureau d'architectes K2A a été désigné par le Collège des bourgmestre et échevins pour réaliser la future crèche de 56 places.

Le service plantation de la Commune a déblayé le terrain pour permettre au géomètre de faire un relevé du terrain.

Afin d'éviter que ce terrain ne devienne un lieu de dépôts clandestins nous travaillons sur un marché public pour la réalisation, dans le courant de l'automne, d'une clôture artistique.
________________________

Nadat de Gemeente in 2016 een terrein had aangekocht en na afloop van een overheidsopdrachtprocedure van bijna een jaar hebben we het genoegen u te mogen aankondigen dat het architectenbureau K2A door het College van Burgemeester en Schepenen werd aangesteld om het nieuwe kinderdagverblijf, met 56 plaatsen, tot stand te brengen.

De Plantsoendienst van de Gemeente heeft het terrein opgeruimd, zodat de landmeter het terrein kan opmeten.

Om te vermijden dat het terrein sluikstorters zou aantrekken, werken wij aan een overheidsopdracht voor de aanbreng, in de loop van de herfst, van een artistieke omheining.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire