mercredi 11 avril 2018

Mercredi / Woensdag 02.05.2018 : Inauguration / Inhuldiging

Trois réalisations conçues avec les habitants du quartier ! Venez nombreux !
Drie verwezenlijkingen ontwikkeld met de bewoners van de wijk! Wij rekenen op uw talrijke opkomst!



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire