lundi 5 février 2018

Appel à projets « Initiatives d’habitants 2018 »: Candidature au plus tard le 5 mars!
Projectoproep « Bewonersinitiatieven 2018 »: Kandidaatstelling ten laatste op 5 maart!

[Nederlandse versie hieronder]

Comme en 2016 et 2017, le Contrat de Quartier Durable Abbaye lance un appel à projets pour soutenir la réalisation d’initiatives menées par et pour les habitants du quartier.

Un peu de musique ? Des animations ? Des plantations ? Des projets artistiques ? Du sport ? De la cuisine ? Une Fête des voisins ?... Voilà à quoi pourrait servir cette Enveloppe de quartier 2018.

Intéressé(e) ?
Téléchargez ici le dépliant explicatif, le dossier de candidature et la convention de cet appel à projet.
Votre candidature est à renvoyer dûment complétée et signée au plus tard le lundi 5 mars 2018 soit par courrier soit par e-mail à l’attention de Julien Ducouret (coordonnées reprises dans les dossiers) !

L’assemblée de sélection ouverte à tous se déroulera le mardi 13 mars à 18h dans l’Espace Geleytsbeek de l’Abbaye de Forest avec la présence de tous les candidats (infos suivront).

Pour rappel, (re)découvrez les 7 lauréats de l’appel à projets 2016, les 4 lauréats de l’appel à projets 2017 sans oublier le journal de quartier soutenu depuis 2015 !
___________________________________

Net als in 2016 en in 2017 lanceert het Duurzaam Wijkcontract Abdij een projectenoproep met als doel de verwezenlijking te ondersteunen van initiatieven die door en voor de bewoners van de wijk worden ontwikkeld.

Een beetje muziek? Animaties? Een beetje groen? Kunstprojecten? Sport? Wat kokkerellen? Een buurtfeest? ... Allemaal zaken waartoe de Wijkenveloppe 2018 zou kunnen worden gebruikt.

Geïnteresseerd?
Download hier de folder, het kandidaatstellingsdossier en de overeenkomst van deze projectoproep.
Uw kandidaatstelling moet ten laatste op maandag 5 maart 2018 volledig ingevuld en ondertekend teruggezonden worden en dit ofwel per post, ofwel per e-mail t.a.v. Julien Ducouret (voor gegevens zie dossiers)!

De selectievergadering, die open staat voor iedereen, zal op dinsdag 13 maart om 18u in de Geleytsbeekruimte van de Abdij van Vorst plaatsvinden in aanwezigheid van alle kandidaten (info volgt).

Ter herinnering: (her)ontdek de 7 laureaten van de projectoproep 2016, de 4 laureaten van 2017 zonder de wijkkrant te vergeten die sinds 2015 gesteund wordt.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire