jeudi 18 janvier 2018

Future clôture artistique pour le terrain Neerstalle/Teinturerie
Toekomstig artistiek hek voor het Neerstalle-/Ververijterrein

[Nederlandse versie hieronder] 

Sarendip ! Qui? Un collectif d'artistes de Forest. Il est heureux! Pourquoi? Il a remporté  un appel à projet dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye pour la réalisation d'une "clôture artistique". Une quoi? Une grande sculpture murale située chaussée de Neerstalle, 110-114.

Un projet participatif ! Prenez part aux ateliers! C’est gratuit !

Contactez-les par email à l’adresse suivante: sarendip@gmail.com ou au 0485 95 66 78. Et suivez-les sur Facebook : Sarendip Bxl. 

Plus d'infos : téléchargez le flyer
______________________

Sarendip! Wie? Een kunstenaarscollectief uit Vorst. Dat blij is! Waarom? In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij heeft het een projectoproep in de wacht gesleept voor de totstandbrenging van een “artistiek hek”. Een watte? Een grote muursculptuur aan Neerstalsesteenweg nr. 110-114.

Een participatief project! Neem deel aan de workshops! 't Is gratis!

Contacteer ze per e-mail op het volgende adres: sarendip@gmail.com of via 0485 95 66 78. En volg ze op Facebook: Sarendip Bxl.

Meer info: download de flyer

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire