vendredi 22 juin 2018

Du 23.06 au 7.07.2018 : Crèche Teinturerie à l’enquête publique
Van 23.06 tot 07.07.2018: Kinderdagverblijf Ververij: Openbaar onderzoek

[Nederlandse versie hieronder]

Comme vous le savez, dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye, la commune a acquis en 2016 une friche urbaine située entre la chaussée de Neerstalle et la rue de la Teinturerie. Celle-ci accueillera, dans un premier temps, une toute nouvelle crèche de 56 places du côté de la rue de la Teinturerie et, dans un second temps, des logements sociaux acquisitifs du côté de la chaussée de Neerstalle.

La crèche permettra d’une part de reloger 30 enfants issus de 2 crèches existantes qui devront prochainement fermer car leurs espaces ne sont plus adaptés et, d’autre part, de créer 26 places d’accueil supplémentaires pour répondre à ce manque criant à Bruxelles.

Ce projet, conçu par le bureau d’architecture K2A est désormais soumis à l’enquête publique du 23 juin au 7 juillet. La commission de concertation aura ensuite lieu le 11 septembre 2018.

Les chantiers sont prévus au printemps 2019 !

Découvrez ici :
____________________________

Zoals u weet heeft de Gemeente in 2016, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij, een braakliggend terrein tussen de Neerstalsesteenweg en de Ververijstraat aangekocht. Eerst zal hier aan de kant van de Ververijstraat een nieuw kinderdagverblijf met 56 plaatsen worden opgericht. Vervolgens komen er sociale koopwoningen aan de kant van de Neerstalsesteenweg.

Dit kinderdagverblijf zal 30 kinderen opvangen uit 2 reeds bestaande kinderdagverblijven die binnenkort moeten sluiten omdat hun ruimten niet langer geschikt zijn. Aan de andere kant worden hiermee 26 bijkomende opvangplaatsen gecreëerd om het schrijnende tekort hieraan in Brussel op te vangen.

Ontwikkeld door de architectenbureau K2A, wordt dit project voorgelegd aan een openbaar onderzoek van 23 juni tot en met 7 juli.  Dan zal de overlegcommissie plaatsvinden op 11 september.

De werkzaamheden zouden in de lente 2019 van start moeten gaan!

Ontdek hier:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire