lundi 9 octobre 2017

23.10.2017 - Séance d’information : Espaces publics du cœur de Forest
23.10.2017 - Informatiesessie: Openbare ruimten van het hart van Vorst

[Nederlandse versie hieronder]

Depuis juin 2016, vous avez été nombreux à participer aux différents ateliers visant à repenser le cœur historique de Forest au travers de deux thématiques principales : la mobilité et la gestion des eaux de pluies.

Aujourd’hui, la commune de Forest revient vers vous pour vous présenter les projets de réaménagement qui seront prochainement soumis à enquête publique (Tracé EAU) ainsi que les étapes à venir. Il s’agira également de faire le point sur les propositions et recommandations que vous avez faites et la façon dont celles-ci ont été prises en compte.

Programme
  • 18h30 - Accueil et introduction
  • 18h45 - Réaménagement du cœur historique : où en sommes-nous ?
  • 19h30 - Présentation du projet « Tracé Eau » et retour sur les propositions émises dans le cadre des ateliers participatifs en présence des Echevins
  • 20h40 - Evaluation de la participation
  • 21h30 - Fin
Quand ? 
23 octobre 2017 de 18h30 à 21h30

Où ?
A l'Abbaye de Forest, Espace Geleytsbeek

Drink et sandwichs offerts
______________________________

Sinds juni 2016 hebben velen onder u deelgenomen aan de verschillende workshops en mee nagedacht over de herinrichting van het historische hart van Vorst. Daarbij werd voornamelijk gewerkt rond de twee hoofdthema’s mobiliteit en het beheer van het hemelwater.

Vandaag zet de gemeente Vorst een nieuwe stap en stelt u de herinrichtingsplannen voor die binnenkort aan een openbaar onderzoek zullen worden onderworpen (WATERtracé). Daarnaast komen ook de volgende stappen aan bod en wordt een stand van zaken gegeven van de voorstellen en aanbevelingen van de burgers en de manier waarop daar rekening mee gehouden werd.

Programma
  • 18.30 uur - Onthaal en inleiding
  • 18.45 uur - Herinrichting van het historische hart. Hoever staat het ermee?
  • 19.30 uur - Voorstelling van het project ‘Watertracé’ en feedback over de voorstellen die gedaan werden tijdens de participatieve workshops met de schepenen.
  • 20.40 uur - Evaluatie van de participatie
  • 21.30 uur - Einde
Wanneer?
23 oktober 2017
18.30 uur - 21.30 uur

Waar?
In de Abdij van Vorst, Geleytsbeekruimte

Wij zorgen voor broodjes en een drankje

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire