mercredi 13 janvier 2016

Appel à projets « Initiatives d’habitants 2016 »
Projectenoproep « Bewonersinitiatieven 2016 »

[Nederlandse versie hieronder]

Le Contrat de Quartier Durable Abbaye lance un appel à projets pour soutenir la réalisation d’initiatives menées par et pour les habitants du quartier.

Un peu de musique ? Des animations ? Des plantations ? Des projets artistiques ? Une Fête des voisins ?... Voilà à quoi pourrait servir cette Enveloppe de quartier 2016.

Intéressé(e) ?
Téléchargez ici le dépliant explicatif, le dossier de candidature et la convention de cet appel à projet.
Ces 2 derniers documents sont à renvoyer dûment complétés et signés au plus tard le jeudi 11 février 2016 soit par courrier soit par e-mail à l’attention de Madame Betty Belorgeot (coordonnées reprises dans les dossiers) !
___________________________________

Het Duurzaam Wijkcontract Abdij lanceert een projectenoproep met als doel de verwezenlijking te ondersteunen van initiatieven die door en voor de bewoners van de wijk worden ontwikkeld.

Een beetje muziek? Animaties? Beplanting? Kunstprojecten? Een buurtfeest? ... Allemaal zaken waartoe de Wijkenveloppe 2016 zou kunnen worden gebruikt.

Geïnteresseerd?
Download hier de folder, het kandidaatstellingsdossier en de overeenkomst van deze projectoproep.
Deze twee laatste documenten moeten ten laatste op donderdag 11 februari 2016 volledig ingevuld en ondertekend teruggezonden worden en dit ofwel per post, ofwel per e-mail t.a.v. Mevrouw Betty Belorgeot (voor gegevens zie dossiers)!

Aucun commentaire:

Publier un commentaire