mercredi 24 juin 2015

Bientôt des ateliers de co-design autour de la thématique de l’eau
Binnenkort : co-designworkshops rond het thema van het water

[Nederlandse versie hieronder]

Vous connaissez des problèmes d’eau dans votre quartier ? Des améliorations sont possibles !

Latitude Platform Asbl vous invite à venir les rencontrer le 29 juin à 19h30 dans l’Antenne du Contrat de quartier durable Abbaye - Salle d'exposition de l'Abbaye afin de vous présenter l'Atelier 1 de co-design (habitants, experts, étudiants) qui se tiendra du 6 au 13 septembre.
______________________

Heeft u af te rekenen met waterproblemen in uw wijk ? Verbeteringen zijn mogelijk!

De vzw Latitude Platform nodigt u uit hen te komen ontmoeten op 29 juni om 19u30 in de Wijkantenne van het Duurzaam Wijkcontract Abdij – Tentoonstellingszaal van de Abdij. Daar zullen zij u de eerste co-designworkshop (bewoners, deskundigen, studenten) voorstellen, die zal plaatsvinden van 6 tot 13 september.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire